4 วิธีดูแลผู้สูงอายุ ตัวเราสามารถดูแลได้แบบไหนบ้าง ?

สถานดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจุบันสังคมไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคม “ผู้สูงอายุ” มากขึ้นจากตัวเลขจะพบว่าแต่ละปี มีตัวเลขผู้สูงอายุมากขึ้นในทุก ๆ ปี ทำให้การดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นหน้าที่ของลูกหลานของแต่ละคน ซึ่งบางทีการเราจะดูแลผู้สูงอายุได้นั้น เราอาจจะต้องลางาน หรือ ลาออกจากงานมาเลยก็มี ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะการดูแลผู้สูงอายุนั้นเราสามารถดูแลได้กี่แบบ ลองมาดูกันครับ  

ดูแลเอง  

เป็นวิธีที่สำหรับลูก หรือ หลาน นั้นจะต้องมาดูแลผู้สูงอายุแบบเต็มเวลา โดยอาจจะต้องลาออกจากงาน เพื่อดูแลผู้สูงอายุซึ่งบางที ลูก หรือ หลาน นั้นมีความจำเป็นต้องหาเงิน หรือ หารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวก็มี วิธีนี้จึงไม่ค่อยนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเนื่องจากปัญหาเรื่องรายได้ที่ลดลง และอาจจะทำให้รายได้ นั้นไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายของครอบครัวนั้นเอง  

จ้างคนมาดูแลที่บ้าน  

อีกหนึ่งวิธีสำหรับคนที่มีรายได้ที่มั่นคง แต่ว่าไม่มีเวลามากพอ และ ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ดังนั้นจึงมีการเกิดอาชีพรับดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้น ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป โดยจะมีรูปแบบที่ดูแลถึงบ้านด้วยเช่นกัน โดยส่วนมากจะอยู่ในลักษณะที่อยู่บ้านจนถึงเวลางานแล้วค่อยกลับบ้านนั้นเอง  

สถานดูแลผู้สูงอายุ

 ศูนย์พักพิงระยะสั้น  

Nursing Home นั้นเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ค่อนข้างน่าสนใจ และ ไม่ใช่การจงใจนำผู้สูงอายุไปไว้กับบ้านพักคนชราด้วย โดยจะการเลือกใช้บริการ Nursing Home นั้นอาจจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับ ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลตลอด 24 ชม. หรือจำเป็นต้องมีการรักษาที่เฉพาะเช่น การกายภาพบำบัด หรือเหตุผลอื่น ๆ ก็ตาม  

บ้านพักคนชรา  

อีกหนึ่งทางเลือกที่จำเป็นต้องคุยกันก่อน เพราะเนื่องจากบ้านพักคนชรานั้นส่วนมากจะเป็นการเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของบ้านพักคนชราแบบถาวร ซึ่งส่วนมากผู้สูงอายุอาจจะเข้าว่ “โดนทิ้ง” ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะต้องคุยกันดี ๆ ในส่วนนี้นะครับ  

และนี้คือ “วิธีดูแลผู้สูงอายุ” จากวิธีต่าง ๆ โดยแต่ละวิธีนั้นจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไม่ว่าจะเป็นการจ้างคนอื่นมาดูแล หรือการเลือกใช้ สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือวิธีอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครอบครัว และ ลูกหลานจะต้องคุยกันก่อนนะครับ  

About the Author

You may also like these