July 19, 2020

Pets

คนที่ชอบพาสัตว์เลี้ยง มานอนในห้องนอน ต้องระวัง

หลายๆ คน ชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์ และเมื่อมีความผูกพันธ์กับพวกมันมากๆ ก็มักที่จะสัตว์เลี้ยงพวกนั้น มาทำอะไรด้วยเสมอ ไม่ว่าจะพาออกไปเที่ยว หรือแม้แต่กระทั่ง การพาพวกมัน เข้ามานอนในห้องนอนด้วย เรียกว่า ไม่อยากจะให้พวกมัน ห่างสายตาเลยทีเดียว ถ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสม มันก็ไม่เป็นอะไร