June 25, 2020

Pets

เลี้ยงสัตว์ภายในบ้านอย่างไร ไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง

การเลี้ยงสัตว์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความชอบของใครหลายๆ คน ที่มักจะมีสัตว์เลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนในยามเหงา โดยเฉพาะ คนที่อยู่คนเดียว ไม่มีญาติพี่น้อง หรือแฟนอยู่ด้วย วิธีการคลายเหงาที่ดีที่สุด คือการเอาสัตว์มาเลี้ยงเป็นเพื่อนนั่นเอง และการเลี้ยงสัตว์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้คนไม่เกิดความเครียด เวลาที่อยู่คนเดียว ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย